Campaign_Stage
Cashback Mei 2018
 

Actievoorwaarden

Artikel 1: Organisator

De cashback-actie van Uniroyal wordt georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

 

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

De cashback-actie begint op  1 mei 2018 om 9u en eindigt op 31 mei 2018 om 23u59. De cashback-actie staat enkel open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn. Uitgesloten zijn:

 1. de personeelsleden en medewerkers van de organisator (art. 1);
 2. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;
 3. de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;
 4. B2B-fleetowners;
 5. Leasingrijders;
 6. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn.

 

Door deel te nemen aan de cashback-actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

 

Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden

3.1

De cashback-actie is toegankelijk op de website www.uniroyalpromo.be. Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via het formulier.

 

3.2

Iedere particulier die minstens 2 Uniroyal zomerbanden of vierseizoenenbanden heeft aankocht bij één van de verdelers die gepubliceerd staan op de Uniroyal dealerlijst tijdens de actieperiode kan een terugbetaling tot € 40 op de aankoop ontvangen. Deelnemers kunnen voor minimaal 2 en maximaal 4 banden een cashback krijgen. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. De verdelers zijn te vinden op www.unriroyalpromo.be

 

Deelnemers dienen hun factuur uiterlijk 14/06/2018 om 23u59 in te sturen via de website, bereikbaar via www.uniroyalpromo.be.

 

3.3

Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen aan de cashback, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag niet deelnemen met meerdere e-mailadressen en postadressen. Slechts één cashback wordt toegekend per identiek postadres of IBAN-rekeningnummer.

 

3.4

Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

 

Artikel 4: Doel en prijzen van de Cashback

Iedere persoon kan bij aankoop van minimaal 2 en maximaal 4 Uniroyal-banden, genieten van een cashback tot € 40. Per band wordt een cashback van € 10 toegekend. Enkel volgende zomerbanden of vierseizoensbanden van het merk Uniroyal komen in aanmerking:

 • AllSeasonMax
 • AllSeasonExpert
 • AllSeasonExpert 2
 • RainExpert
 • RainExpert 3
 • Rainsport (3)
 • RainMax 2
 • RainMax 3
 • Rallye 4x4 

Via de website kunnen kopers een kopie van de aankoopfactuur opladen. De firma Desk Services B.V. zal daarna in opdracht van Continental het verschuldigde bedrag aan de deelnemers overmaken, mits alles correct is uitgevoerd/ingevuld.

 

Artikel 5: Uitkering van het verschuldigde retourbedrag

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiode, genoemd in artikel 2, de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op het verschuldigde retourbedrag.

 

5.2 Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, zal verwerking van de overboeking ca. 15 werkdagen in beslag nemen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag. Afhankelijk van het aantal aanvragen, de kwaliteit van de ingevoerde gegevens of andere factoren kan dit echter langer duren.

 

Artikel 6: Rechten Continental

6.1

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de cashback-actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.2

Continental behoudt zich tevens het recht voor om de cashback-actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

6.3

Continental is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:

 • onleesbare en/of niet complete facturen;
 • beschadigde post;
 • het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

 

6.4

De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de winnaars van de wedstrijd. Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de cashback-actie valt onder de artikels van het wedstrijdreglement.


Ontdek Uniroyal zomer- en vierseizoenenbanden

De leuke kant van slecht weer.

Uniroyal RainSport 3 - 

Puur rijplezier in natte omstandigheden. 

Uniroyal. Een merk van Continental.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Klik hier voor meer informatie of om uw cookie-instellingen te wijzigen.