Privacyverklaring

Wanneer u een aanvraag indient, worden persoonlijke gegevens verzameld, waaronder uw aansprekingstitel, voornaam, achternaam, adres, postcode, locatie, e-mailadres, details met betrekking tot de verbinding (zoals uw IP-adres) en telefoonnummer. Continental Benelux BVBA, met ondernemingsnummer BE0404.411.707 en maatschappelijk adres te Parc Ind. des Hauts Sarts Parc Ind. des Hauts Sarts Bus 1e av , 4040 Herstal treedt in deze op als verantwoordelijke voor verwerking. Wij hebben deze gegevens nodig zodat ze kunnen worden doorgestuurd naar het partnerbedrijf dat u hebt geselecteerd en naar verbonden ondernemingen van de Continental Groep (zoals Vergölst en andere regionale banddistributiebedrijven van de Continentale Groep) om uw aanvraag te kunnen verwerken. Deze bedrijven zijn ofwel onderworpen aan deze verklaring inzake gegevensbescherming, ofwel volgen ze richtlijnen die ten minste evenveel bescherming bieden als deze Privacyverklaring. Mits u een offline marketeer selecteert, zal Continental Benelux BVBA uw aanvraag, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens, aan dit bedrijf doorsturen voor verdere afhandeling.

Voor partnerbedrijven met webshops, sturen we gegevens met betrekking tot de selectie van uw banden aan de webshop die u selecteert. Verder gebruik van uw gegevens wordt geregeld overeenkomstig het privacybeleid van de respectievelijke leverancier.

Daarnaast, gebruikt en verwerkt Continental Benelux BVBA uw adres- en bestellingsgegevens voor eigen marketing-doeleinden, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt de toestemming voor het gebruiken, verwerken en overdragen van de gegevens voor marketingdoeleinden ten allen tijde intrekken door een bericht te sturen, waar u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart als bijlage bijvoegt. Dit bericht kan worden verzonden via gewone post naar onderstaand adres:

Continental Benelux BVBA

Parc Ind. des Hauts Sarts Parc Ind. des Hauts Sarts Bus 1e av

4040 Herstal

België

of per e-mail naar onderstaand e-mailadres:

coc-support@conti.de

De hierboven vermelde persoonsgegevens zullen slechts bewaard worden zolang dit dienstig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage,  rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. U heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ten slotte beschikt u ook over een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor de uitoefening van een van deze rechten kan u contact opnemen via bovenstaande communicatiekanalen, doch steeds met bewijs van uw identiteit (kopie voorzijde identiteitskaart).

Continental Benelux BVBA zal het nodige doen om gevolg te geven aan gegronde verzoeken  en zal de regelgeving inzake privacy steeds nauwgezet naleven. Wij verzoeken u vriendelijk eventuele bezorgdheden steeds te melden op bovenstaand adres. Indien dit geen soelaas biedt, staat heeft u uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een Webanalyse tool van Google Inc. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, dat wil zeggen, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor uw gebruik van deze website kan geanalyseerd worden. De informatie die deze cookies bevatten over uw gebruik van deze websites worden normalerwijze overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten.

Echter, als het IP-adres geanonimiseerd wordt op deze website, zal uw IP-adres eerst worden “afgeknot” door Google binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Deze website maakt gebruik van actieve IP-anonimisering. Op verzoek van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om zo rapporten over deze activiteiten op de website samen te stellen en aan de website-operator extra diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet.

Het IP-adres verzonden door uw browser met behulp van Google Analytics zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser-instellingen aan te passen. Wij wijzen er echter op dat als u dit doet, u niet in staat zal zijn om gebruik te maken van alle functies die deze website voorziet. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt, door de plug-in te downloaden en installeren, beschikbaar op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan informatie worden opgeslagen op uw computer in de vorm van cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om een optimale design van de website te garanderen. U kunt er in uw browser-instellingen voor kiezen deze cookies niet te accepteren. Wij wijzen er echter op dat als u dit doet, u niet in staat zal zijn om gebruik te maken van alle functies die deze website voorziet.

Uniroyal. Een merk van Continental.*